Wat wil ik ermee?

Terug naar de klas van nu. Wat zijn nu de dingen die wel en niet moet worden gedaan bij de implementatie van de iPad?

Essentieel is de vraag: wat wil ik ermee? Een goed uitgangspunt is bijvoorbeeld: ik wil de leerlingen de mogelijkheid bieden informatie te laten zoeken, verwerken en presenteren. Bij Kennisnet hebben ze het binnen Learning Circles over 4 stappen (verwerven, valideren, verwerken en verstrekken); Bob Hofman van ICT&E spreekt zelfs van 6 stappen (vinden/valideren, verwerken/samenwerken, verstrekken/presenteren).

Heel erg afwijkend van een normaal, niet digitaal project, is dit overigens niet. Ga je echter kijken naar de vaardigheden die een leerling in de 21e eeuw zou moeten bezitten, dan krijgen de stappen een andere lading.

Kennisnet helpt hierbij door in te gaan op een aantal 21st century skills, die als het ware verweven zijn een ICT-traject en in principe bij elk van de stappen toe te passen zijn:
Ongeacht wat de insteek is, het is wel van belang dat het hele team dat het iPad-traject ingaat, dezelfde taal spreekt.ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte