Hello iPad!

Sinds in 2010 de iPad introduceerde, veranderde het mobiele computer-landschap volledig. Waren voor de introductie het laptops en netbooks die de gemoederen, waar het ging om toepasbaarheid in klas, bezig hielden, hoor je nu vrijwel alleen nog maar over tablets en dan in het bijzonder de iPad.

Toch is het als school verraderlijk om in één keer om te gaan, te kiezen voor iPads en maar hopen dat er genoeg leuke apps zijn, die het onderwijs in één keer leuker maken. Want zo werkt het (helaas?) niet.

iPad in de klas wil scholen en docenten informatie geven en begeleiden bij het implementeren van de iPad in hun onderwijssysteem, oftewel: de iPad in de klas. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de identiteit en de unieke kwaliteiten van de school. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op de volgende pagina’s staan een aantal tips die kunnen helpen bij het voorkomen van teleurstellingen bij de invoering van de iPad in uw onderwijsinstelling.

Tevens is er een groot aantal Apps te vinden, die ondersteunend kunnen zijn.
ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte