Stap 3

De volgende stap is het verwerken van de informatie. Ook hier biedt de iPad voldoende mogelijkheden. Overigens is verwerken iets anders dan presenteren. Alhoewel er vaak wordt gezegd: dat verwerk je in een werkstuk. Verwerken hier wil zeggen: het op de juiste manier ordenen van de informatie. Dit is voor leerlingen een lastige klus. Gelukkig biedt de iPad standaard al een hulpmiddel: notities. De leerling kan op elke nieuwe notitie bevoordeeld een korte samenvatting of conclusie van de door de docent gegeven bron noteren. Inclusief de bronvermelding (of vindplaats) en/of de bron gebruikt kan/zal worden voor het eindproduct. Mocht de standaard notitie-app niet voldoende zijn, dan biedt de App-store talrijke varianten, waarvan het gratis Noterize zeker het noemen waard is.

ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte