Apps

Hoewel een app niet gelijk een goede les maakt, komen hier binnenkort meer bruikbare apps te staan.

De apps zijn gerubriceerd per vaktype:

Expressievakken

Zaakvakken

Exacte vakken

Nederlands

Moderne Vreemde Talen

Klassieke Talen

Onderwijs algemeen

ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte